Over ons....

Vergeleken met de meeste andere Doopsgezinde Gemeenten is die te Assen nog jong. Er zijn gemeenten, vooral in Friesland en Groningen, wiens geschiedenis terug gaat tot in de zestiende eeuw, maar in Assen is de Doopsgezinde Gemeente gesticht in 1896. Het kerkgebouw, ook wel Vermaning genoemd, dateert van 1909.In Drenthe was toen alleen in Meppel een Doopsgezinde Gemeente. Na Assen hebben de Doopsgezinden ook in Emmen en Roden gemeenten gevormd.
De naam Doopsgezind is afgeleid van de doop die alleen bij volwassenen plaats vindt, nadat men tegenover predikant en kerkenraad van een gemeente heeft verklaard in God te geloven overeenkomstig de Doopsgezinde opvattingen daarover.
Men wordt dan gedoopt op grond van zijn/haar persoonlijke belijdenis. "Dopen wie mondig is", wordt ook wel gezegd. Vroeger werden door tegenstanders de doopsgezinden wel "wederdopers" genoemd, omdat zij de kinderdoop niet
erkenden. Tegenwoordig is dit bespreekbaar en afhankelijk van de mening van de betrokkene daarover.

 De meeste Doopsgezinde Gemeenten vond men vanouds in het noorden van ons land. Een Friese pastoor Menno Simons, is in 1538 uit de Katholieke Kerk getreden en heeft de wederdopers tot Doopsgezinden gevormd. Zij zijn nu wereldwijd aanwezig en heten dan in het Duits Mennonieten, in het Engels Mennonites. In Friesland spreekt men meer van Menisten.De Doopsgezinde Gemeenten in Nederland zijn allemaal bestuurlijk autonoom, maar hebben zich verenigd in een verbond, genaamd: Algemene Doopsgezinde SociĆ«teit. (ADS)Alle Doopsgezinde Gemeenten bij elkaar worden ook wel de Doopsgezinde Broederschap genoemd.