laatste kerkblad (klik
hier
)
laatste Doopsgezind NU (klik
hier
)
laatste Doopsgezind NL (klik
hier
)

 

27 januari 10:15 uur
Wereldbroederschapszondag in Haren
Ieder jaar worden doperse en doopsgezinde gemeenten wereldwijd door Mennonite World Conference uitgenodigd om op een zondag in de buurt van 21 januari, stil te staan bij onze doperse traditie en het wereldwijde verband van doopsgezinde broeders en zusters dat zich daarmee verbonden voelt. Op 21 januari 1525 vond de eerste doop plaats in Zürich. Lees meer >>


1 december 2018, 15:00 uur
Jan Terlouw verzorgt Menno Simons-lezing
Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden

De zevende editie van de Menno Simons-lezing wordt verzorgd door dr. Jan Terlouw en zal gaan over de noodzaak de aarde leefbaar te houden. Terlouw werd bekend als schrijver van meerdere (kinder)boeken en als politicus bij D66, waarvoor hij onder meer Tweede Kamerlid, minister en senator in de Eerste Kamer was. Daarnaast heeft Terlouw met zijn achtergrond als natuurkundig wetenschapper grote interesse in techniek en technologische ontwikkelingen.

Jan Terlouw (1931) zet zich nog altijd in voor een duurzamere en sociale samenleving. Zo geeft hij regelmatig lezingen voor onder meer ondernemers en studenten over de klimaatproblematiek en het belang van technische innovaties die daarin oplossingen kunnen bieden. Terlouw kreeg in 2016 in het tv-programma De Wereld Draait Door de ruimte voor een oproep om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de klimaatproblematiek. Van deze redevoering bleef vooral het beeld van ‘het touwtje uit de brievenbus’ hangen als metafoor voor (het gebrek aan) vertrouwen. Begin 2018 schreef hij ter gelegenheid van de Boekenweek het essay Natuurlijk, een ode aan de natuur en een pleidooi voor duurzaamheid. In de Menno Simons-lezing zal Terlouw ingaan op de noodzaak om te werken aan een leefbare aarde voor toekomstige generaties. Naast het schetsen van de huidige gevolgen van klimaatverandering en de bedreigingen die nog voor de deur staan, schetst hij een hoopvol perspectief en uitzicht op oplossingen.

De Menno Simons-lezing is een initiatief van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de overkoepelende organisatie van de Nederlandse doopsgezinde gemeenten. Met de lezing wil zij kerk en wereld bij elkaar brengen rondom een thema dat past bij de doopsgezinde identiteit. De lezing is vernoemd naar de Nederlandse kerkhervormer Menno Simons, grondlegger van de internationale doopsgezinde geloofsgemeenschap. De voorgaande lezingen werden gehouden door achtereenvolgens Abram de Swaan, Louise Fresco, Hans Achterhuis, Maurits Groen, Erik Borgman en Petra Stienen.

De Menno Simons-lezing wordt gehouden op zaterdag 1 december (aanvang 15:00), in het kerkgebouw van de doopsgezinde gemeente in Leeuwarden. De lezing is gratis toegankelijk en staat open voor alle geïnteresseerdenPredikant
Ds Jacob H Kikkert is per 1 januari 2014 in onze gemeente werkzaam als predikant.
Hij is ook werkzaam in de Doopsgezinde Gemeente Groningen.
Ds. Kikkert is op dit moment vooral op het gebied van de pastorale zorg werkzaam zijn in onze gemeente en hij begeleidt de avond gespreksgroep.

 

FEEST
Dit is de titel van het schilderij in de Mennozaal. Het schilderij is gemaakt door Etty Kuiper.
Etty Kuipers is lid van de schildersclub "Mei Ferve" een groep amateurschilders uit Leeuwarden. ( zie foto hiernaast)


Doopsgezinde gemeente Assen heeft een nieuw orgel!
De orgelcommissie is druk bezig met inzamelen van geld om de aanschaf te kunnen bekostigen. Foto's van de plaatsing van het nieuwe digitale orgel(Sweelinck 25 van Johannus) hiernaast afgebeeld.