laatste kerkblad (klik
hier
)
laatste Doopsgezind NU (klik
hier
)
laatste Doopsgezind NL (klik
hier
)


Zondag 20 oktober 2019 vierden we het 110 jarig bestaan van ons kerkgebouw en was het tevens de afscheidsdienst van de DG Assen die met ingang van 2020 ophoudt te bestaan. Ds. T. Weideman-Bos ging voor in deze dienst met als thema “Tot hier heeft ons de tijd gebracht”. Het Noordelijk Doopsgezind koor verleende haar medewerking aan deze bijzondere dienst. Tiny van Nimwegen bespeelde het orgel. Samen hebben we prachtig liederen gezongen en geluisterd naar de woorden uit Exodus 15 naar Huub Oosterhuis. “Toen werd een spreken vernomen, het kwam van rotsen omlaag als een wolk; omkraagd door vuurgloed van stilte. Wij die het zagen wisten, dit Woord wordt ons leven die het bittere zoet maakt, Hij zal ons dragen op handen tot waar we zijn.” We kunnen met weemoed maar ook met heel veel liefde terugkijken op deze sfeervolle dienst.

ljubpng

 Verkoop kerkgebouw.

De kerkenraad heeft unaniem gekozen de koop te gunnen aan de familie van Loon, die ook met de meest reële optie kwam voor de bestemming van het kerkgebouw. De kopers zijn voornemens de Mennozaal en de kerkenraads- kamer in te richten als een creatief centrum voor een aantal mensen die daar dagbesteding krijgen aangeboden van professionele begeleiders. De kerkzaal zal worden ingericht als permanente expositieruimte, waarbij de kopers het karakter van het gebouw, wat ze mooi vinden in tact laten. De vader van de familie Van Loon, de beeldend kunstenaar Jan van Loon, zal deze ruimte huren, de kerkzaal krijgt zoveel mogelijk een open, publieke functie.

kerk te koopjpg


Zondag 20 oktober vieren we het 110-jarig bestaan van ons kerkgebouw en is het tevens de afscheidsdienst van de DG Assen die met ingang van 2020 ophoudt te bestaan. Aan deze dienst, waarin ds. T. Weideman-Bos voorgaat, zal het Noordelijk Doopsgezind koor haar medewerking verlenen.
Aanvang 10.00 uur


Laatste jaar

Ook al is het ons laatste jaar als Doopsgezinde Gemeente Assen, we beginnen wel enthousiast met alle groepen die we hebben en die heel belangrijk zijn en zullen blijven voor de onderlinge verbondenheid en ontmoeting


Zusterkring

De zusterkring begint op 30 september met een Bijbels diner bij Ella en Henk. Acht oktober is de volgende bijeenkomst met een lezing van mevr. Barteling.
In november komt de zusterkring bijeen op woensdag 20 november. De invulling voor de december bijeenkomst zit nog in de pen


Ochtendgespreksgroep 2019

Wij zijn heel blij dat ook dit seizoen ds. G. Hoekema bereid is gevonden om deze trouwe groep te begeleiden. Donderdag 26 september is de eerste bijeenkomst om 10 uur.
We willen proberen de najaarsbijeenkomsten weer te vullen met de bijbel, met actualiteit, met vragen en zoeken naar antwoorden.
Deze eerste donderdag valt in de Vredesweek. Daarom het thema uit de Vredes-week: Vrede verbindt over grenzen.
Dat kunnen allerlei grenzen zijn, grote en kleine en zelfs grenzen bij je zelf.
De bijeenkomst in oktober zou ik het jaarthema van de Broederschap in het mid-den willen leggen: Waar komt mijn hulp vandaan.
Data bespreken we op 26 september. Meestal de derde donderdag van de maand, maar het komt mij of anderen ook wel eens uit een andere datum te kie-zen.
Ik heb er weer zin in,
Gabe Hoekema


27 januari 10:15 uur
Wereldbroederschapszondag in Haren
Ieder jaar worden doperse en doopsgezinde gemeenten wereldwijd door Mennonite World Conference uitgenodigd om op een zondag in de buurt van 21 januari, stil te staan bij onze doperse traditie en het wereldwijde verband van doopsgezinde broeders en zusters dat zich daarmee verbonden voelt. Op 21 januari 1525 vond de eerste doop plaats in Zürich. Lees meer >>


1 december 2018, 15:00 uur
Jan Terlouw verzorgt Menno Simons-lezing
Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden

De zevende editie van de Menno Simons-lezing wordt verzorgd door dr. Jan Terlouw en zal gaan over de noodzaak de aarde leefbaar te houden. Terlouw werd bekend als schrijver van meerdere (kinder)boeken en als politicus bij D66, waarvoor hij onder meer Tweede Kamerlid, minister en senator in de Eerste Kamer was. Daarnaast heeft Terlouw met zijn achtergrond als natuurkundig wetenschapper grote interesse in techniek en technologische ontwikkelingen.

Jan Terlouw (1931) zet zich nog altijd in voor een duurzamere en sociale samenleving. Zo geeft hij regelmatig lezingen voor onder meer ondernemers en studenten over de klimaatproblematiek en het belang van technische innovaties die daarin oplossingen kunnen bieden. Terlouw kreeg in 2016 in het tv-programma De Wereld Draait Door de ruimte voor een oproep om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de klimaatproblematiek. Van deze redevoering bleef vooral het beeld van ‘het touwtje uit de brievenbus’ hangen als metafoor voor (het gebrek aan) vertrouwen. Begin 2018 schreef hij ter gelegenheid van de Boekenweek het essay Natuurlijk, een ode aan de natuur en een pleidooi voor duurzaamheid. In de Menno Simons-lezing zal Terlouw ingaan op de noodzaak om te werken aan een leefbare aarde voor toekomstige generaties. Naast het schetsen van de huidige gevolgen van klimaatverandering en de bedreigingen die nog voor de deur staan, schetst hij een hoopvol perspectief en uitzicht op oplossingen.

De Menno Simons-lezing is een initiatief van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de overkoepelende organisatie van de Nederlandse doopsgezinde gemeenten. Met de lezing wil zij kerk en wereld bij elkaar brengen rondom een thema dat past bij de doopsgezinde identiteit. De lezing is vernoemd naar de Nederlandse kerkhervormer Menno Simons, grondlegger van de internationale doopsgezinde geloofsgemeenschap. De voorgaande lezingen werden gehouden door achtereenvolgens Abram de Swaan, Louise Fresco, Hans Achterhuis, Maurits Groen, Erik Borgman en Petra Stienen.

De Menno Simons-lezing wordt gehouden op zaterdag 1 december (aanvang 15:00), in het kerkgebouw van de doopsgezinde gemeente in Leeuwarden. De lezing is gratis toegankelijk en staat open voor alle geïnteresseerdenPredikant
Ds Jacob H Kikkert is per 1 januari 2014 in onze gemeente werkzaam als predikant.
Hij is ook werkzaam in de Doopsgezinde Gemeente Groningen.
Ds. Kikkert is op dit moment vooral op het gebied van de pastorale zorg werkzaam zijn in onze gemeente en hij begeleidt de avond gespreksgroep.

 

FEEST
Dit is de titel van het schilderij in de Mennozaal. Het schilderij is gemaakt door Etty Kuiper.
Etty Kuipers is lid van de schildersclub "Mei Ferve" een groep amateurschilders uit Leeuwarden. ( zie foto hiernaast)


Doopsgezinde gemeente Assen heeft een nieuw orgel!
De orgelcommissie is druk bezig met inzamelen van geld om de aanschaf te kunnen bekostigen. Foto's van de plaatsing van het nieuwe digitale orgel(Sweelinck 25 van Johannus) hiernaast afgebeeld.