zondag  6 oktober Broederschapsdag in Groningen
zondag 20 oktober  Gezamenlijke dienst met VVP ds. Weidema- Bosmeer diensten >>